Už po desáté proběhlo setkání zástupců kraje a města s firmami, tentokrát v Novém Jičíně

21. listopadu 2017

Zástupci Moravskoslezského kraje a města Nový Jičín se sešli 16. listopadu, aby diskutovali s významnými firmami o aktuálních projektech, které kraj a město Nový Jičín plánují realizovat v následujícím roce.

Náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška představil vizi a plány vedení kraje týkající se rozvoje celého Moravskoslezského kraje. Uvedl, že kraj plánuje investice do kraje ve výši 5 mld. Kč a do novojičínska má připravené projekty v částce 550 mil. Kč, z toho půjde do dopravní infrastruktury  167 mil. Kč.

Za vedení města vystoupil starosta PhDr. Jaroslav Dvořák, který vyzdvihl dobrou spolupráci města s Agenturou pro regionální rozvoj na přípravě průmyslové zóny v Novém Jičíně.  Vybudování nové průmyslové zóny je pro město strategické, vzhledem k současné situaci, kdy se firmy rozšiřují a potřebují nové prostory pro jejich další rozvoj. Starosta představil i nový developerský projekt na výstavbu obytných domů, protože ve městě není dostatek bytů.

Zástupci společností Cromodora Wheels a Hanon Systems Autopal s.r.o. otevřeli otázku dopravování zaměstnanců do jejich firem. Starosta přislíbil jednání s dopravní společností Arriva Morava, a.s. o možnosti navýšení kapacit dopravních linek.

Vzhledem k současné nízké míře nezaměstnanosti v daném regionu si firmy stěžovaly na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Tuto situaci řada z nich řeší zaměstnáváním zahraničních pracovníků.  Např. zástupce ze společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. představil dobrý příklad z praxe s polskými zaměstnanci, které firma sváží vlastními autobusy až z města Ratiboř.

Na setkání zástupci Agentury pro regionální rozvoj (ARR) prezentovali aktuální dotační možnosti, které mohou firmy využít pro nákup nových technologií na rozvoj výzkumných aktivit a stáží studentů.

Paní Lukešová z firmy MULTIP Moravia s.r.o. uvedla, že zpracování žádostí o evropské dotace je pro firmy časově i finančně náročné. Zástupce ARR uvedl, že firma může využívat krajské dotace, které nejsou tak administrativně náročné a kraj i ARR nabízí zdarma konzultace.

Na závěr vystoupil p. Miroslav Fryša z firmy F.S.C. Bezpečností poradenství, a.s. s prezentací týkající se popisu bezpečnostních hrozeb a možností jejich předcházení.