V pohornické krajině vzniknou unikátní návrhy mobiliářů z odpadního materiálu

8. června 2021

Důležitou součástí rozvoje programu POHO 2030, je přilákání návštěvníků do krajiny. Proto je nutné připravit infrastrukturu a další atraktivní místa v krajině, která budou mít svůj vlastní mobiliář, rozcestníky a další potřebné prvky pro návštěvníky. Protože je hlavním tématem udržitelný rozvoj, rozhodli jsme se vše spojit a uspořádat workshop POHO 3C.

Unikátní workshop POHO 3C – construction creative cirkular, který pořádáme v rámci rozvoje transformačního programu POHO 2030, se uskutečnil 3. června v Orlové ve staré radnici. Na radnici se sešli zástupci měst, obcí, kreativní firmy, architekti a návrháři. Jedná se o Nilmore, Navzdory, Botumy, Vysoká škola báňská, Technická univerzita v Liberci, IdeaHub, Radibudky, SeePoint & Materna design, Centrum pro podporu podnikání, Kyšky Lišky, Petra Vojtasíková, Kovo Klastr, Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., MSIC, obec Doubrava,
Karviná, Havířov a Orlová.

Akce se zúčastnili také regionální firmy (Kovona, OKD, Diamo, Nilmore, Cevyko), které kreativcům a ostatním prezentovali odpadní a inovativní materiál. Hlavním cílem je z materiálů navrhnout mobiliář, rozcestníky, merch aj., které se budou moci umístit na strategických místech v pohornické krajině. Součástí dne byla exkurze po pohornické krajině a prezentování vizí programu POHO 2030.

„Chceme, aby pohornická krajina měla svou unikátní tvář, potřebujeme více zapojit kreativní lidi i firmy. Workshop je navíc příležitost, pro další propojování a vznik dalších zajímavých projektů v budoucnu. POHO 2030 není jenom o našem týmu na MSID, ale stále více o těch, kteří zde mohou a chtějí něco aktivně změnit“, řekl Petr Birklen, vedoucí programu POHO 2030.

Na návrhy budou mít týmy 3 týdny. Po uplynutí této doby se opět společně sejdeme 25. června v Karviné na zámku Fryštát. Výsledky návrhů zde budou prezentovány zástupcům kraje, měst, firem a dalším hostům. Cílem bude poté návrhy realizovat
a umístit na určených místech. Tímto workshopem chceme společně zlepšit image pohornické krajiny.