Veletrh Věda, výzkum, inovace v Brně se blíží

15. února 2017

Ve dnech 28.2. – 2.3.2017 budou mít jak odborníci, tak i široká veřejnost možnost navštívit brněnské výstaviště a seznámit se s projekty vědecko-výzkumných pracovišť nejen z České republiky.

Veletrh vytváří platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné.

Těšit se můžete na vědecko-výzkumné projekty a inovace z následujících oblastí:

  • Technické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Lékařské a biologické vědy
  • Společenské a humanitní vědy
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

První den veletrhu (úterý 28. 2. 2017) je určen pro vystavovatele a jejich projektové partnery a pro významné hosty, ve dnech 1. – 2. 3. 2017  bude veletrh otevřen pro odbornou i širokou veřejnost.

Informace o veletrhu a program.