Veřejné subjekty mohou opět žádat o dotaci na přípravu projektové dokumentace pro strategické projekty

6. března 2017

Dne 1. 3. 2017 byla vyhlášena již  2. výzva dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3).

Cílem tohoto programu je poskytování neinvestičních dotací na přípravu a vypracování dokumentace strategického projektu, který je v souladu s krajskou RIS3 strategií tak, aby mohl být dále úspěšně předložen do relevantního dotačního programu na národní  či evropské úrovni.

  • lhůta pro podávání žádostí je od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017
  • maximální výše dotace je 500.000 Kč/1 projekt do max. výše 85 % celkových uznatelných nákladů projektu
  • jeden žadatel může podat až 5 žádostí o poskytnutí dotace
  • žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem na území Moravskoslezského kraje

Více informací naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

V souvislosti s výzvou rovněž Moravskoslezský kraj připravuje seminář pro žadatele, který proběhne ve středu 29. 3. 2017.  Zájemci o seminář mohou kontaktovat Ing. Veroniku Mazurovou, 595 622 523, veronika.mazurova@msk.cz.