Vezmou nám roboti práci? I o tom byla letošní konference Invest More

18. září 2018

Jak digitalizace a robotizace ovlivní trh práce? Budou za nás pracovat roboti? Jaké změny ve firemní kultuře můžeme s nástupem nové generace očekávat? Odpovědi nejen na tyto otázky mohli získat účastníci ostravské konference Invest More – Digitalizace, automatizace a co lidé?, která se dnes uskutečnila v ostravském Trojhalí na Nové Karolíně.

Konference, kterou pro Moravskoslezský kraj uspořádala společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID), se konala za účasti lídrů z oblastí digitalizace, inovací a lidských zdrojů. Návštěvníci mohli diskutovat například i s bývalým guvernérem České národní banky a zakladatelem 6D Academy Pavlem Kysilkou nebo se Sentou Čermákovou, která se věnuje inovacím v poradenské firmě Deloitte a v minulosti působila 25 let ve společnosti Hewlett-Packard jako ředitelka globálních zákaznických programů, a dalšími odborníky.

„V našem kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj konceptu Průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem. Zejména v automobilovém průmyslu je tento vývoj zcela přirozený. Připravují se i univerzity. Například na VŠB-Technické univerzitě Ostrava vznikají obory, které směrují právě do této oblasti. Ve vzdělávání je třeba se zaměřit zejména na odbornou přípravu interdisciplinárních inženýrů. Nezbytný je ale systémový pohled, je třeba zahrnout i společensko-vědní obory,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Největší přínos Průmyslu 4.0 podle něj nespočívá v eliminaci zaměstnanců, ale ve spolupráci zaměstnanců a nových technologií. „Znamená to, že zaměstnance firmy potřebovat budou, jen se změní jejich role. Čím dříve na nutnost změny zareaguje náš vzdělávací systém, zaměstnavatelé i samotní zaměstnanci, tím menší bude negativní dopad na zaměstnanost. Navíc s novou ekonomikou budou vznikat pracovní příležitosti v nových oborech,“ dodal hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj je připraven pomoci překonávat potíže spojené se změnami, které Průmysl 4.0 přináší.

„České firmy v posledních 25 letech velmi dobře obstály ve světové konkurenci. Těm chytrým už ale došlo, že na dalších 25 úspěšných let můžou zapomenout, pokud neprojdou hlubokou transformací pro digitální věk. Ty nejlepší už ji dělají. A to nejen digitální, ale kompletní transformací, která bude zahrnovat i jejich obchodní model, korporátní kulturu a leadership,“ řekl k tomuto tématu zakladatel 6D Academy a bývalý guvernér České národní banky Pavel Kysilka.

O tom, jak se bude měnit nejen korporátní kultura či firemní benefity ale obecně pracovní trh a zaměstnávání nové generace mileniálů hovořila i Táňa Strojná, regionální manažerka pro Moravu společnosti ManpowerGroup, která představila výsledky studie Mileniálové a kariéra: Vize 2020. „Nemůžeme zpomalit rychlost technologického pokroku či globalizace, ale můžeme zrychlit kvalifikaci a rekvalifikaci stávajících pracovníků, zaměřit se na skupiny lidí, kteří momentálně nemají dostatek vhodných příležitostí na trhu práce a musíme být připraveni na nová pracovní místa a nové dovednosti budoucnosti. Odteď bude vše jinak,“ doplnila Táňa Strojná.

Automatizace, hledání nových talentů či vytváření kvalitního a motivujícího pracovního prostředí pro zaměstnance – to jsou významná témata také pro společnost Tieto Czech s.r.o., která je s více než 2 200 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v ČR a největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. „V rámci přípravy na budoucnost je potřeba soustředit se na profese, které dnes ještě neexistují. Děti musíme vzdělávat tak, aby byly schopné kriticky přemýšlet, spolupracovat a komunikovat. Co se týká procesu automatizace, tak ten je součástí naší každodenní práce. Naši lidé mají skvělé vzdělání a schopnosti, tak proč by měli dělat rutinní činnosti, které je ve výsledku stejně nebaví? Automatizace je přirozený vývoj, který lidem umožňuje soustředit se na kreativnější práci a inovace,“ dodal další z řečníků konference Petr Lukasík, generální ředitel společnosti Tieto Czech s.r.o.