Zastavovací studie pro Horní Benešov

24. června 2020

Naše oddělení Investic zpracovalo další, v pořadí již třetí, studii na zastavění území. Jedná se o aktivitu v rámci nových služeb MSID, kterými se snažíme podporovat rozvoj měst a obcí.

Tentokrát se jedná o lokalitu ve městě Horní Benešov. Plocha se nachází v těsné blízkosti již fungujícího areálu podnikatelských aktivit a má za cíl jeho rozšíření. Ve spolupráci se starostou města bylo zvoleno jako nejvhodnější využití tohoto území právě podnikání v oblasti lehkého průmyslu. Definovaný záměr využití je v souladu s územním plánem. Atraktivitu území pro investice zvyšuje i skutečnost, že v horizontu 1-2 let bude v blízkosti lokality vybudován obchvat města, který zlepší dopravní napojení k této ploše.

Podívejte se na zpracovanou studiipropagační video!