Zástupci Evropské komise zavítali na Karvinsko

25. února 2019

Zástupci Evropské komise navštívili Moravskoslezský kraj. Cílem jejich návštěvy bylo především seznámení s naším regionem a s projekty financovanými z evropských fondů. Dále je pak zajímaly záměry strategických projektů, jejichž úkolem bude přispět k transformaci našeho regionu na tzv. po-uhelnou ekonomiku. S tím má pomoci také Platforma pro uhelné regiony v transformaci, jejíž součástí je i Moravskoslezský kraj.

Členové komise zavítali kromě Ostravy také na Karvinsko, aby na vlastní oči viděli místa, kam by měly finanční prostředky primárně směřovat. Právě oblast Karvinska je v rámci po-hornické ekonomiky jedno z nejzásadnějších témat. „Vzhledem k utlumování těžby již nyní zpracováváme podrobné analýzy a masterplan rozvoje celého území. Vedení našeho kraje má o rozvoj Karvinska velký zájem, proto byla naše společnost pověřena prací na tomto projektu již začátkem minulého roku.“ uvedl Tomáš Kolárik, statutární ředitel společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).

„Mnohé analýzy odhalily zajímavá zjištění, která danou oblast ukazují v  jiném světle než je pro těžbou zmáhanou krajinu obvyklé. Aktuálně se nacházíme ve fázi finalizace prvního draftu koncepce, v následujících měsících budeme naše návrhy postupně diskutovat se všemi aktéry v daném území i s občany jednotlivých měst. Našim cílem pro tento rok je potom dosáhnout obecné shody a podpisu memoranda o spolupráci,“ doplnil Kolárik.

Aktivity MSID v souvislosti s Karvinskem mají široký záběr. Celou transformaci území je totiž nutno řešit koncepčně a především společně.  Aktuálně probíhající práce jsou tak pouze první částí ambiciózního projektu, jehož hlavním cílem je smysluplná a udržitelná transformace  pohornické oblasti Karviné, Havířova a Orlové do roku 2030.

Společné úsilí a silná motivace v otázce řešení problematiky Karvinska je však znatelná napříč celým regionem. Potvrzuje to také fakt, že na jednání se zástupci EK byl prezentován integrovaný plán Karviná všemi deseti, který zastřešuje hned několik projektů z různých oblastí jako je ekonomika, volný čas, životní prostředí a další. Skutečnost, že v kraji existuje mnoho projektů a dochází k jejich postupné integraci, dává naději na úspěšnou regeneraci tohoto dlouho opomíjeného území.