Získejte ODIS kartu pro cestování v Moravskoslezském kraji na rok zdarma!

11. května 2018

V rámci projektu Zaměstnanecká mobilita poskytuje Moravskoslezský kraj karty ODIS. Cílem je zastavit vylidňování aglomerace Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v těchto městech.

__________________________________________________________________________________

Co to je karta ODIS poskytovaná v rámci projektu Zaměstnanecká mobilita?

Karta ODIS je osobní bezkontaktní čipová karta, na které je nahrán 365tidenní kupón, který opravňuje držitele k cestování veřejnou osobní dopravou v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (http://odiska.kodis.cz/).

__________________________________________________________________________________

Kdo může ODIS kartu na rok zdarma získat?

  1. Občan České republiky, který je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 % a v období od data 10. 8. 2017 do data podání žádosti se přistěhoval na území města Havířov, Karviná, či Orlová (včetně městských a místních částí), přičemž předchozí trvalé bydliště bylo mimo tyto oblasti.
  2. Absolvent denního studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ (ukončení studia proběhlo v době kratší než 1 rok ke dni předložení žádosti), který má v době podání žádosti trvalé bydliště na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí) a je zaměstnán v pracovním poměru s úvazkem alespoň 50 %.
  3. Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti či zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří jsou zaměstnáni ve zdravotnickém zařízení na území města Havířov, Karviná či Orlová (včetně městských a místních částí) a pracovní smlouvu uzavřeli po 28. 2. 2018.

Jak a kde ODIS kartu získám?

Podrobné podmínky, požadavky a formulář žádosti o poskytnutí ODISky naleznete na mobilita.msk.cz.