Získejte roční ODISku zdarma

24. ledna 2019

Po vyhodnocení pilotního projektu Zaměstnanecká mobilita se Moravskoslezský kraj rozhodl tento program vyhlásit znovu. Lidé z Karviné, Havířova a Orlové, kteří se do něj přihlásí, budou moci zadarmo dojíždět za prací mimo své bydliště.

 „Cílem našeho programu je zastavit vylidňování aglomerací Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v těchto částech Moravskoslezského kraje. V pilotním kole programu zaměstnanecké mobility jsme rozdali téměř sto ODIS karet.  Pro potenciální zájemce máme nyní připraveno 209 ODISek,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. 

O roční „ODISku“ zdarma mohou zájemci žádat až do konce roku 2021, případně do vyčerpání vyhrazeného počtu těchto karet. Lidé, kteří ji už využívali v předchozím programu, už o další ODIS kartu žádat nemohou.  

Informace o projektu: www.mobilita.msk.cz, Kateřina Plesníková, 770 194 950, mobilita@msid.cz.

Podmínky účasti v programu Zaměstnanecká mobilita a získání ODIS karty:

Žadatel musí být zaměstnán, a to alespoň na poloviční úvazek. Tato podmínka platí pro všechny tři níže uvedené skupiny žadatelů.

První skupinou potenciálních žadatelů o ODIS karty jsou absolventi střední, vyšší či vysoké školy. Ti musí mít trvalé bydliště v Karviné, Orlové či Havířově a v době podání žádosti nesmí od jejich absolutoria uběhnout více než 1 rok. Jinými slovy, všichni absolventi, kteří ukončili studium například v obvyklém červnovém termínu loňského roku, mohou o kartu požádat až do června roku letošního.

Druhou skupinou jsou ti, kteří se do jednoho ze tří měst (Karviná, Orlová či Havířov) přistěhovali, avšak až po 1. lednu 2019.  Před tímto datem musel mít žadatel místo trvalého pobytu mimo území těchto měst. Oproti prvnímu programu Zaměstnanecké mobility do této skupiny spadají navíc také cizinci. Ti, kromě toho, že se přistěhovali do těchto měst po 1. lednu letošního roku, pracují na poloviční úvazek, musí doložit také oprávnění k pobytu na území České republiky.

Poslední skupinou jsou zaměstnanci pracující v lékařském či zdravotnickém povolání. Žádat tak může lékař, zubní lékař, farmaceut či zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb. Ti, na rozdíl od předchozích dvou skupin, nemusí mít trvalý pobyt v jednom ze tří uvedených měst. Pro ně však platí podmínka, že musí být zaměstnáni ve zdravotnickém zařízení na území města Havířova, Karviné či Orlová a jejich pracovní smlouva je uzavřena až od 1. ledna 2019.