O MSID

Stojíme pevně za MS krajem

Jsme MSID
regionální rozvojová agentura.

Usilujeme o stabilní a prosperující region, vhodný pro život i podnikání, odolný vůči ekonomickým i ekologickým změnám, soběstačný a především inspirativní.

Co to v kostce znamená? Hledáme plochy a areály s potenciálem růstu a připravujeme je k využití. Představujeme kraj tuzemským i zahraničním developerům jako vhodnou příležitost pro investice. Šíříme povědomí o problematice brownfields a nutnosti udržitelného přístupu. Napomáháme s realizací projektů, které image a celkový rozvoj kraje posouvají kupředu.

Ukazujeme světu pestrost a variabilitu našich služeb a regionu

Marketing

Reprezentujeme a propagujeme Moravskoslezský kraj, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Vzděláváme a informujeme veřejnost i instituce o problematice brownfields a možnostech využití volných ploch.


Brownfieldy MSK

Organizujeme konference, workshopy a školení, kde si předáváme příklady dobré praxe a zkušenosti s rozvojem specifických lokalit. Šíříme povědomí o působení klimatické změny na region.


Mise klima

Skládáme dohromady všechny procesy potřebné k rozvoji

Investice

Příprava

Hledáme nové investiční příležitosti. Komplexně připravujeme konkrétní území i potřebnou dokumentaci, které jsou pro příchozí plánované investice nezbytné. Propojujeme investory a developery se zástupci regionu.

Realizace

Nezůstáváme jen u příprav, ale připravené projekty realizujeme, dohlížíme na ně a koordinujeme veškeré činnosti během celého procesu jejich vzniku.

Environmentální podpora

Pracujeme na zelenější budoucnosti kraje

Podporujeme klimatickou odolnost regionu i jednotlivých obcí, šíříme osvětu o nutnosti zlepšování kvality životního prostředí a zelenějšího přístupu k projektování staveb. Spolupracujeme na projektech, které reagují na dopady klimatické změny.