O nás

Profil společnosti

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. V roce 1993 byla, pod názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s., založena za účelem podpory rozvoje regionu. Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje a zaměřuje své aktivity ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V souvislosti s novým názvem MS Investice a Development, který Agentura pro regionální rozvoj, a.s. získala v roce 2018, společnost změnila i hlavní zaměření svých činností a zařadila se do skupiny krajských specializovaných agentur, které pomáhají kraji plnit krajskou strategii Vize 2024 – Nová energie Moravskoslezského kraje v oblasti Podnikavější a zaměstnanější kraj.

Činnosti společnosti MS Investice a Development, a.s. jsou zaměřeny na tři prioritní oblasti. Tou první oblastí je podpora investičního prostředí Moravskoslezského kraje, druhá část činností směřuje na podporu podnikání a přípravu a realizaci rozvojových projektů v kraji. Společně s třetí částí marketingem, naplňuje MSID roli servisní organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V oblasti investičního prostředí se společnost zabývá především podporou stávajících investorů v MSK a příchodem investorů nových. Pro investory tak mimo jiné vede databázi lokalit ploch vhodných pro zasídlení, poskytuje poradenství či organizuje konference a semináře mezinárodního významu. V rámci podpory podnikání a rozvojových projektů zejména připravuje projekty a rozvojové strategie  týkající se udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje. Oblast marketingu se zaměřuje na propagaci našeho regionu, jako místa vhodného nejen pro podnikání, ale také pro život.

 

Back to Top