O nás

Profil společnosti

Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. V roce 1993 byla, pod názvem Agentura pro regionální rozvoj, a.s., založena za účelem podpory rozvoje regionu. Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje a zaměřuje své aktivity ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V souvislosti s novým názvem MS Investice a Development, který Agentura pro regionální rozvoj, a.s. získala v roce 2018, společnost změnila i hlavní zaměření svých činností a zařadila se do skupiny krajských specializovaných agentur, které pomáhají kraji plnit krajskou strategii Vize 2024 – Nová energie Moravskoslezského kraje v oblasti Podnikavější a zaměstnanější kraj.

Činnosti společnosti MS Investice a Development, a.s. jsou zaměřeny na tři prioritní oblasti. Tou první oblastí je podpora investičního prostředí Moravskoslezského kraje, druhá část činností směřuje na podporu podnikání a přípravu a realizaci rozvojových projektů v kraji. Společně s třetí částí marketingem, naplňuje MSID roli servisní organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

V oblasti investičního prostředí se společnost zabývá především podporou stávajících investorů v MSK a příchodem investorů nových. Pro investory tak mimo jiné vede databázi lokalit ploch vhodných pro zasídlení, poskytuje poradenství či organizuje konference a semináře mezinárodního významu. V rámci podpory podnikání a rozvojových projektů zejména připravuje projekty a rozvojové strategie  týkající se udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje. Oblast marketingu se zaměřuje na propagaci našeho regionu, jako místa vhodného nejen pro podnikání, ale také pro život.

 

Organizační struktura

 

Back to Top