Rozvojové projekty

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

V Moravskoslezském kraji realizujeme rozvojové projekty a strategie vedoucí k rozvoji regionu a rozvoji podnikání včetně podnikání inovačního.

  • Připravujeme koncepci revitalizace pohornické krajiny Karvinska.
  • Organizujeme expertní pracovní skupiny klíčových regionálních zástupců pro řešení dlouhodobých strategických a rozvojových záměrů kraje.
  • Připravujeme a realizujeme rozvojové strategie a rozvojové projekty pro kraj, města či obce.
  • Spolupracujeme s vládním zmocněncem na naplňování programu RE:START - Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
  • Poskytujeme dotační poradenství podnikatelům a obcím.
  • Administrujeme projekt Zaměstnanecká mobilita, jehož prostřednictvím mohou vybrané skupiny obyvatel získat ODIS kartu zdarma.
  • Poskytujeme úvěrové poradenství k finančnímu nástroji JESSICA II,  který nabízí zvýhodněné úvěry na rozvojové projekty pro obce nebo svazky obcí v Moravskoslezském kraji.

 

Více informací Vám poskytne:
Ing. Lukáš ADÁMEK
vedoucí rozvojových projektů
+420 720 030 080
adamek@msid.cz

Back to Top