Rozvojové projekty

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

V Moravskoslezském kraji realizujeme rozvojové projekty a strategie vedoucí k udržitelnému rozvoji a transformaci regionu. Udržitelný rozvoj stavíme na třech pilířích: člověku, přírodě a podnikání, je podpořen inovacemi za účelem transformace regionu.

  • Zpracovali jsme koncepci revitalizace pohornické krajiny Karvinska, ze které vznikl projekt POHO2030, na kterém v současnosti intenzivně pracujeme. 
  • Organizujeme a participujeme na expertních pracovních skupinách klíčových regionálních zástupců pro řešení dlouhodobých strategických a rozvojových záměrů kraje.
  • Připravujeme a realizujeme rozvojové strategie a rozvojové projekty pro kraj, města či obce.
  • Spolupracujeme na naplňování programu RE:START - Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
  • Účastníme se jednání platformy Coal Regions in Transition při Evropské komisi, tedy Uhelné Platformy, která napomáhá transformaci uhelných regionů.
  • Administrujeme projekt Zaměstnanecká mobilita, jehož prostřednictvím mohou vybrané skupiny obyvatel získat ODIS kartu zdarma.

 

Více informací Vám poskytne:
Mgr. Petr BIRKLEN
vedoucí rozvojových projektů
a environmentální expert/člen představenstva
birklen@msid.cz
tel.: 595 691 266
GSM: 775 731 735

Objekty bývalého dolu Gabriela, 17.7.2019 Grand Opening POHO2030

Podpis Memoranda o spolupráci na rozvoji území

Memorandum o spolupráci podepsáno 36 subjekty

Představení závěrů a výsledků Koncepce

Důl Barbora

Projednávání Koncepce na workshopech se stakeholdery

Back to Top