Volná místa

Volná pozice

Hledáme do naší organizace nové kolegy/kolegyně.

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA 
PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA JUNIOR
VŠEOBECNÁ A MZDOVÁ ÚČETNÍ

 


PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA 

Co bude Vaší pracovní náplní:

 • Spolupráce na Koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska (POHO 2030)
 • Zajišťovat komunikaci se stakeholdery a vyhodnocovat jejich potřeby v dotčeném území
 • Řídit a podílet se na strategických rozvojových projektech a strategiích kraje, zejména:
 • Zpracovávat prvotní návrh variant řešení
 • Nastavovat a řídit harmonogramy projektů
 • Vytvářet vstupní analýzy, studie a průzkumy
 • Spolupracovat v týmu na definování potřeb území a podílet se na návrzích nových dotačních programů a opatření
 • Zpracovávat analýzy absorpční kapacity v území, komunikovat s nositeli projektů                                                                                                                                                         

Co od Vás požadujeme:

 • VŠ vzdělání (ekonomické, technické – ideálně stavební fakulta) + praxe min. 3 roky v oboru
 • Znalost regionu – Moravskoslezský kraj a problematiky regionálního rozvoje
 • Anglický jazyk minimálně na úrovni B2
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič
 • Schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • Odpovědnost a spolehlivost
 • Chuť učit se, řešit problémy, jednat s lidmi a flexibilita
 • Výhodou je znalost evropského dotačního prostředí (LIFE, HORIZON apod.) a Evropských a národních politik v oblasti regionálního rozvoje

Co nabízíme my:

 • Zajímavou práci
 • Práci na strategických rozvojových projektech
 • Osobní i profesní rozvoj
 • Pracovní prostředí malé organizace
 • Zaměstnanecké výhody
 • Pružnou pracovní dobu

Nezbytná byrokracie:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a kontakt na reference
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – pouze v případě, že si Vás pozveme k osobnímu pohovoru
 • předpokládaný termín osobních pohovorů (od 28. 9. do 1. 10. 2019)

Předpokládaný nástup: 15. 10. 2019, příp. dle dohody

Pracovní smlouva: na dobu určitou

Máte-li zájem o spolupráci s námi, zašlete svůj profesní životopis do 25. 9. 2019 na email kasparkova@msid.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Na obálku prosím uveďte VÝBĚROVÉ ŘÍZENI – neotvírat.
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava

Bližší informace:
Renáta Kasparková
kasparkova@msid.cz
tel. 595 691 272


PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA JUNIOR

Co bude Vaší pracovní náplní:

 • Spolupráce na Koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska (POHO 2030)
 • Zajišťovat komunikaci se stakeholdery a vyhodnocovat jejich potřeby v dotčeném území
 • Spolupracovat a podílet se na strategických rozvojových projektech a strategiích kraje, zejména:
 • Zpracovávat prvotní návrh variant řešení
 • Nastavovat a řídit harmonogramy projektů
 • Spolupracovat na vstupních analýzách, studiích a průzkumech
 • Spolupracovat v týmu na definování potřeb území a podílet se na návrzích nových dotačních programů a opatření
 • Zpracovávat analýzy absorpční kapacity v území, komunikovat s nositeli projektů                                                                                                                                

Co od Vás požadujeme:

 • VŠ vzdělání (ekonomické, technické)
 • Znalost regionu – Moravskoslezský kraj a problematiky regionálního rozvoje
 • Anglický jazyk minimálně na úrovni B2
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič
 • Schopnost samostatné práce i práce v týmu
 • Odpovědnost a spolehlivost
 • Chuť učit se, řešit problémy, jednat s lidmi a flexibilita
 • Výhodou je znalost evropského dotačního prostředí (LIFE, HORIZON apod.) a Evropských a národních politik v oblasti regionálního rozvoje

Co nabízíme my:

 • Zajímavou práci vhodnou pro aktivní absolventy
 • Práci na strategických rozvojových projektech
 • Osobní i profesní rozvoj
 • Pracovní prostředí malé organizace
 • Zaměstnanecké výhody
 • Pružnou pracovní dobu

Nezbytná byrokracie:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a kontakt na reference
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – pouze v případě, že si Vás pozveme k osobnímu pohovoru
 • předpokládaný termín osobních pohovorů (od 9. 9. do 20. 9. 2019)

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019, příp. dle dohody

Pracovní smlouva: na dobu určitou

Máte-li zájem o spolupráci s námi, zašlete svůj profesní životopis do 5. 9. 2019 na email kasparkova@msid.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Na obálku prosím uveďte VÝBĚROVÉ ŘÍZENI – neotvírat.

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava

Bližší informace:
Renáta Kasparková
kasparkova@msid.cz
tel. 595 691 272


VŠEOBECNÁ A MZDOVÁ ÚČETNÍ

Co bude Vaší pracovní náplní:

 • Vystavování a zpracování účetních dokladů a vedení kompletního účetnictví včetně účetní závěrky
 • Vykonávání agendy cestovních příkazů včetně vyúčtování
 • Vedení personální a mzdové agendy
 • Zpracování mezd
 • Zpracovávání účetních, statistických, finančních a daňových výkazů organizace
 • Vedení pokladny a správa bankovních účtů organizace
 • Evidence majetku včetně inventarizace
 • Spolupráce na tvorbě interních předpisů
 • Vedení agendy sociálního fondu
 • Další úkoly zadávané vedoucí oddělení a ředitelem společnosti                           

Co od Vás požadujeme:

 • Znalost účetnictví a souvisejících zákonů pro pracovní pozici
 • Znalost mzdové agendy
 • Znalost mzdové a personální agendy
 • SŠ – ekonomické + praxe min. 2 roky
 • Výhodou je znalost práce v účetním sofwaru ABRA

Co nabízíme my:

 • Zajímavou práci
 • Osobní i profesní rozvoj
 • Pracovní prostředí malé organizace
 • Zaměstnanecké výhody
 • Pružnou pracovní dobu

Nezbytná byrokracie:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a kontakt na reference
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – pouze v případě, že si Vás pozveme k osobnímu pohovoru
 • osobní pohovory budou prováděny průběžně dle došlých životopisů

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019, příp. dle dohody

Pracovní smlouva: na dobu určitou

Máte-li zájem o spolupráci s námi, zašlete svůj profesní životopis do 30. 9. 2019 na email gavlasova@msid.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Na obálku prosím uveďte VÝBĚROVÉ ŘÍZENI – neotvírat.

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava

Bližší informace:
Hana Gavlasová
gavlasova@msid.cz
tel. 733 712 907

Back to Top