Diverzita v pracovním prostředí jako cesta k rozvoji kreativity

8. června 2022

Pokud si firmy chtějí zachovat svou konkurenceschopnost, je třeba, aby neustále reagovaly na měnící se trendy na trhu. Žijeme totiž v době neustálých inovací a změn, a jestli chceme držet krok, je vzdělávání nutností pro další rozvoj a růst. Každá firma je především o lidech, a proto platí pravidlo, že rozvíjí-li se její zaměstnanci, a to včetně vedení, roste celá firma. Abychom se na vzdělávání podívali očima odborníků, pozvali jsme si na letošní ročník konference Invest MORE personalisty, HR experty a zástupce vzdělávacích institucí. A my vám teď přinášíme krátký souhrn klíčových poznatků.

Diverzita v pracovních týmech jako cesta ke kreativitě

Konferenci zahájil svou přednáškou viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který zmiňoval především důležitost investování firem do výzkumu a vývoje, a také přínosy diverzifikace pracovních týmů. Diverzifikovaný pracovní kolektiv je totiž dle něj klíčový prvek rozvoje kreativity, která je stěžejní pro růst firem. Dá se říct, že se jedná o byznysovou nutnost. Firmy by se neměly bát vytvářet týmy a kolektivy, které se skládají ze zaměstnanců napříč generacemi, pohlavími a národnostními či jinými společenskými skupinami. Jejich různorodé kvality, názory a přístupy se mohou navzájem doplňovat, a díky tomu vzniká pevný článek firmy, který je schopen lépe a kreativněji reagovat na rychle se měnící požadavky trhu.

Aktivní komunikace firem se školami

Pokud si firmy přejí, aby byli absolventi škol adekvátně připraveni na zaměstnání, je třeba jít jim trochu naproti. Důležité není tedy jen spolupracovat se školou či univerzitou a zaměřit se pouze na žáky a studenty v posledních ročnících. Firmy by měly aktivně komunikovat se vzdělávacími institucemi tak, aby byly schopné správně definovat své požadavky a školy tak pochopily aktuální nároky na trhu práce a dokázaly se jim vhodně přizpůsobit.

“S námi pozvanými zástupci středních škol a jejich spolupracujících firem jsme se snažili názorně ukázat, co vlastně spolupráce mezi konkrétní školou a konkrétní firmou obnáší. Každá spolupráce je individuální a může obsahovat např. praktickou výuku u zaměstnavatele, úpravu školních plánů na základě podnětů firmy, účast firmy na PR a náborových aktivitách školy, odborný rozvoj pedagogů ve firmě, exkurze pro žáky ve firmě a spousty dalších aktivit. Zmínili jsme rovněž, že klíčovou osobou celé spolupráce je instruktor, který musí být správně namotivován. Hlavním cílem celé spolupráce pro školu je vychovat kvalitního žáka, který se následně stane kvalitním zaměstnancem firmy a zůstane v našem krásném kraji, “ doplnila expertka pro rozvoj spolupráce SŠ a firem ve společnosti MS PAKT zaměstnanosti Šárka Plačková.

O své zkušenosti se s námi na konferenci podělily i personální manažerka Petra Klementová a specialistka na vzdělávání Lucie Mahrová ze společnosti Ferrit. Ty účastníkům konference představily na příkladech dobré praxe důležité pilíře, které aplikují v jejich firmě.

“Pro vzdělávání ve firmě, a týká se to i spolupráci se školami, je velmi důležitá podpora managementu a propracovaná komunikace do firmy. Rozvoj a vzdělávání ve Ferritu stavíme na čtyřech pilířích – spolupráci se školami, adaptačním procesu pro nováčky, interním lektorském týmu a digitalizaci. V rámci škol se nám osvědčilo zapojovat žáky již od základních škol, pro středoškoláky máme vypracovaný soubor aktivit – od exkurzí, přes odborné workshopy až po stáže pro učitele odborného výcviku, nezapomínáme ani na VOŠ a VŠ například formou spolupráce na diplomových pracích. Diverzitu využíváme u interních lektorů, propojujeme zkušené techniky s mladými talenty,” říká personální manažerka společnosti Ferrit Petra Klementová.

Interní lektor ve firmě jako pomocná ruka pro vaše kolegy

Interním lektorem může být specialista ve firmě s dostatkem znalostí a zkušeností, které může předat svým kolegům. Často se však naráží na to, že daný člověk je vysoce kvalifikovaný odborník, ale s učením jiných bohužel nemá zkušenosti, což ale nemusí být překážkou. Je tedy nutné s těmito lidmi vhodně pracovat a pomoct jim zvládnout jejich roli tím, že vhodnými vzdělávacími nástroji a programy zaručíte, aby se váš interní lektor uměl efektivně podělit o své know-how i se svými kolegy. Nezapomínejte tedy na to, že interní školitel potřebuje čas od času sám proškolit.

Up-skilling a Re-skilling zaměstnanců

V rámci panelových diskuzí se na konferenci zmiňovaly také pojmy up-skilling a re-skilling. Ty se ve světě byznysu a HR stávají stále více aktuální. Ve zkratce se jedná o procesy, které vaše zaměstnance připravují na budoucnost tím, že zlepšujete jejich schopnosti a pomáháte jim se lépe adaptovat na nové změny.

Je však mezi nimi menší rozdíl. Up-skilling se zaměřuje na vyrovnání rozdílů v dovednostech a vědomostech způsobené věkem a digitalizací. Re-skilling je velice podobný, ale jedná se o proces, kterým si stávající zaměstnanci osvojí například novou roli či pozici ve vaší firmě.

Sečteno a podtrženo – vzdělávání je investice, která se vám několikanásobně vrátí a vyplatí se mu věnovat dostatek pozornosti, ať už ve firmách, tak i v osobním životě.