Služby pro obce

Vybudujme z regionu lepší místo nejen pro podnikání

Poptat službu

Zastřešujeme služby, které umožňují pozitivní změnu regionu

Pomáháme jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje s rozvojem, který do míst opět vrátí život

Zajišťujeme projektové řízení, marketingové činnosti, staráme se o potenciální i aktuální investory a aktivně řešíme klimatickou odolnost oblasti. K dílčím službám přistupujeme tak, aby se navzájem doplňovaly a společně tvořily jeden smysluplný celek.

Služby pro obce

Marketing

Zprostředkujeme nejen nabídku vhodné plochy pro investici, ale zajistíme i veškerou komunikaci mezi krajem, veřejností a investory. Propagujeme kraj tam, kde to má smysl.

Více

Organizujeme konference pro starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje a předáváme jim příklady dobré praxe potřebné k rozvoji regionu. S atraktivní výstavní expozicí představujeme kraj na významných zahraničních veletrzích investičních příležitostí a nemovitostí. Propagujeme jej jako místo s velkým potenciálem pro růst, prosperitu i pro život. Mimo to poskytujeme vedení obcí a měst merkantilní tiskoviny a pořádáme řadu specifických akcí, které mají za cíl posílit pozitivní prezentaci kraje.

Brownfields

Poukazujeme na problematiku brownfields a aktivně podporujeme jejich nezbytnou revitalizaci.

Více

Provedeme analýzu rozvoje území a zkonzultujeme veškeré záměry a potenciál regenerace brownfields. Pomůžeme s hledáním ideálního investora a poskytneme kompletní projektové řízení, včetně zpracování žádosti o dotaci. Úspěšnou regeneraci propagujeme a nabízíme jako inspiraci pro další realizace.

Investice

Zajišťujeme kompletní řízení a oporu během příprav i samotných realizací investic. Připravujeme vše potřebné pro realizaci projektu, včetně nezbytných analýz, dokumentace i dotačního poradenství.

Více

Poskytujeme projektové řízení po celou dobu projektu – analyzujeme připravenost záměru, zpracujeme studie proveditelnosti, zastavitelnosti a připravíme další nezbytné materiály, předkládáme prezentaci dílčích i finálních výstupů. Koordinujeme projektový tým a jsme mu oporou během příprav, samotné realizace i po jejím úspěšném dokončení.

Environmentalní podpora

Snažíme se snižovat dopady klimatické krize a napomáhat obcím a městům v jejich klimatické odolnosti a soběstačnosti. Podporujeme zelené zadávání veřejných zakázek a koncept „smart city“.

Formulář

Hledáte ideální lokalitu pro svou činnost nebo byste rádi nabídli vlastní plochu k dalšímu rozvoji? Specifikujte své požadavky či nabídku v našem formuláři. Společně najdeme vhodný pozemek a nevyužitou plochu probudíme k životuVyplnit formulář