Agentura pro regionální rozvoj se účastnila setkání s podnikateli v Bílovci

25. dubna 2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhlo v prostorách Domu kultury pracovní setkání vedení města Bílovec, zástupců Úřadu práce v Bílovci a ředitelky Agentury pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje s podnikateli na území města Bílovec.

Nejednalo se o první jednání. Podobné setkání s podnikateli zorganizovala bílovecká radnice již na jaře minulého roku. Město Bílovec chce prostřednictvím těchto setkání podporovat rozvoj podnikání na území města. Ve městě je dlouhodobě nízký počet pracovních příležitostí, polovina zaměstnaných do práce dojíždí, z toho 38% dojíždí do Ostravy, počet obyvatel už sedmým rokem klesá a obyvatelstvo stárne. Přitom Bílovec leží v blízkosti dálnice, letiště a železničního koridoru a je centrem správního území obce s rozšířenou působností pro 28 tisíc obyvatel. Město proto hledá cesty k podpoře vzniku pracovních příležitostí jak v zaměstnaneckém poměru, tak i v samostatně výdělečných profesích.

Setkání s podnikateli zahájil starosta Bílovce Pavel Mrva, místostarostka Sylva Kováčiková informovala o připravovaných strategických dokumentech města, které mohou mít pro podnikatele význam.  Ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková, ředitelka hovořila na téma podpory zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

„Jsem potěšena, že jsme byli pozváni na setkání s podnikateli v Bílovci. Moravskoslezský kraj a potažmo i Agentura pro regionální rozvoj se chce aktivně podílet na rozvoji investičního prostředí v kraji. Sami jsme zrealizovali již několik setkání s podnikateli v průmyslových zónách a snažíme se aktivně řešit problémy, o kterých nás firmy v zónách informují,“ řekla ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Petra Chovanioková.

Se statistickými údaji na téma zaměstnanost přítomné seznámily pracovnice Úřadu práce v Bílovci – vedoucí úřadu Taťána Vaculová a vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Jitka Priviczerová.

V neformální diskusi mj. vystoupili Zdeněk Čermák, předseda představenstva MASSAG, a.s., a ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., Zdeněk Horák.