Když historie ožívá. Hukvaldský dvůr se promění v novou kulturní oázu

V srdci obce Hukvaldy se probouzí zapomenutá krása. Přes dvě stě let starý komplex, nazývaný Hukvaldský dvůr, má ambici stát se přirozeným centrem dění pro místní občany a společně s přilehlým hradem a oborou i turisticky výjimečným místem. Místostarostka obce Ivana Hrčková nám v rozhovoru prozradila, proč se společně s vedením rozhodli regenerovat tři klenoty zemědělských budov místo jednoduché demolice.

4. ledna 2024

 

Jaký byl hlavní motiv rozhodování regenerovat brownfield naproti například demolici a nové výstavbě a jaké výhody to přineslo pro místní komunitu? 

Hukvaldský dvůr se nachází v historickém centru obce a tvoří jej tři zemědělské budovy bývalého panského dvora, kravín, sýpka a teletník. Jelikož to jsou krásné historické budovy, s odhadovaným stářím minimálně 200 let a vcelku zachovalé, tak jsme se rozhodli pro jejich zachování a rekonstrukci. Z hlediska architektury se jedná o cenné skvosty. V první etapě se rekonstruuje bývalý kravín, kde v první polovině vznikne nová obecní knihovna, jako kulturně vzdělávací instituce, v druhé polovině obřadní síň, která rovněž bude využívána jako výstavní síň a malý konferenční sál. V podkroví budou třídy pro hudební obory ZUŠ, výtvarný ateliér a pohybový sál, čímž se rozšíří možnosti pro zájemce o malování a taneční výuku. 

Co bylo pro vás největší výzvou, se kterou jste se setkali při procesu regenerace brownfieldu, a jak jste ji překonali? 

Největší výzvou bylo řešení financování. Na rekonstrukci kravína jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 24,6 milionů korun z celkových 45,6 milionů, ale zároveň z důvodu vysoké finanční náročnosti akce a s ohledem na rozpočet obce jsme si museli vzít úvěr ve výši 21 milionů na dofinancování. 

Jak jste postupovali při zapojení komunit do procesu regenerace a jaká byla třeba reakce místních obyvatel na tuto iniciativu? 

Už v roce 2019, když vznikla první studie rekonstrukce celého Hukvaldského dvora jsme v bývalém kravíně uspořádali pro naše občany prezentaci záměru, která se setkala s velkým zájmem a kterou navštívilo více než 100 zájemců.