MEMORANDUM SLIBUJE OBNOVENÍ TĚŽBOU ZNIČENÉHO KARVINSKA

17. července 2019

Ve středu 17.7.2019 na pár hodin ožil prostor dávno zavřeného Dolu Gabriela v Karviné. Symbolicky na tomto místě se totiž podepisovalo memorandum o spolupráci na obnově území tzv. Pohornické krajiny Karvinska, v jejímž centru se Důl Gabriela nachází. Tato oblast mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou by měla díky memorandu začít ožívat a postupně se stát územím v pohybu, s novou energií a plné nových technologií.  

Pohornická krajina Karvinska je na krajské úrovni řešena více než rok v rámci tzv. Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (zkráceně POHO2030), na které spolu s odborníky pracoval tým krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. Podpisem memoranda o spolupráci byla ukončena nultá etapa prací na koncepci, která se soustředila na analyzování krajiny a definování konkrétních návrhů a vize na obnovu území. Práce na projektu pohornické krajiny tak oficiálně přejdou do první etapy, která počítá s vytvořením platformy pro koordinaci, strategického plánu, master plánu a s realizací pilotních projektů. Oficiálně bude etapa završena institucionalizací.

Do projektu obnovy pohornického území je zapojeno množství subjektů, čímž je obnova krajiny pojata velice koncepčně a má tak velké šance na úspěch. Mezi signatáři memoranda je mnoho klíčových partnerů z více než tří desítek subjektů. Vedle hejtmana kraje jej podepsali zástupci klíčových společností, jako jsou firma DIAMO, Asental Land a OKD, primátoři měst v území, ředitelé klíčových firem a zástupci dalších regionálně významných organizací jako jsou vysoké školy, Dolní oblast Vítkovice, Czechinvest a další.  

Veškeré informace o projektu POHO2030 jsou dostupné na webové stránce www.poho2030.cz, nebo prostřednictvím dotazu na email: info@poho2030.cz. Koordinátorem projektu je Ludmila Sedlářová.